TextHead TextBody
Bộ chia

Bộ chia

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Chúng tôi cung cấp một số bộ chia 2,3,4 có chất lượng lượng cao phù hợp cho mọi công trình hệ thống IBD cũng như các công nghệ vô tuyến hiện tại với tần số rộng từ 700MHz tới 3800MHz