TextHead TextBody
Công cụ đo kiểm mạng vô tuyến 4G/5G cho nhà khai thác mạng – ACCUVER

Công cụ đo kiểm mạng vô tuyến 4G/5G cho nhà khai thác mạng – ACCUVER

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Cung cấp các giải pháp tối ưu mạng vô tuyến: XCAL-M, XCAL-Solo

Giải pháp phân tích và xuất báo cáo: XCAP