TextHead TextBody
  • Công cụ hiển thị bản đồ số 3D
  • Công cụ hiển thị bản đồ số 3D
  • Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

​​​​​​Là công cụ bổ trợ giúp các kỹ sư của nhà khai thác mạng viễn thông tăng hiệu quả phân tích, thiết kế và tối ưu vùng phủ thông qua việc cho phép import từ các file thiết kế RF bằng Atoll, Asset hoặc Planet và trực quan hóa các thông tin sau đây bằng hình ảnh 3D.

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Bản đồ số (địa hình, tòa nhà,...)

Mạng lưới (Trạm viễn thông và ăng ten)

Mô phỏng RF (Vùng phủ sóng, nhiễu, máy chủ,...)