TextHead TextBody
Đánh giá bảo mật, kiểm tra thâm nhập và cung cấp giải pháp bảo vệ

Đánh giá bảo mật, kiểm tra thâm nhập và cung cấp giải pháp bảo vệ

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Đối tác thực hiện: https://www.group-ib.com

Chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ, Giải pháp về:

- Đánh giá an ninh: Đánh giá an ninh mạng, Đánh giá bảo mật ứng dụng, Đánh giá lỗ hổng cho IP công cộng, Đánh giá mã nguồn bảo mật

- Kiểm tra thâm nhập: Kiểm tra thâm nhập vào hệ thống từ bên ngoài, bên trong bằng phương pháp hộp đen và  hộp trắng

- Tư vấn đảm bảo an ninh: Xây dựng hệ thống an ninh theo khái niệm phòng thủ theo chiều sâu và an ninh thích ứng, Theo dõi framwork NIST, SANS

Cho các đối tượng như: Hệ thống quan trọng, cốt lõi, Hệ thống công cộng, Tài khoản đặc quyền cao, Dữ liệu nhạy cảm, ...