TextHead TextBody
Đầu kết nối Connetor

Đầu kết nối Connetor

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Đầu nối Connector là một trong những vật tư quang trọng được dùng trong hệ thống thông tin di động như trạm BTS, BSC và đặc biệt được dùng nhiều trong hệ thống thống phủ sóng di động cho các tòa nhà cao tầng thường được gọi là hệ thống IBS hay hệ thống IBC.