TextHead TextBody

SECURE SDLC

SECURE SDLC

SECURE SDLC

Để quyết định khung, ngôn ngữ, công nghệ, tiêu chuẩn nào nên được sử dụng và sau đó thiết lập các mẫu kiến trúc ứng dụng và phát triển phần mềm.

Trung tâm điều hành an ninh (SOC)

Trung tâm điều hành an ninh SOC

Trung tâm điều hành an ninh SOC

Để giám sát các sự cố bảo mật trên tất cả người dùng, thiết bị và ứng dụng được kết nối đồng thời phân loại hành vi bất thường khi được phát hiện trong mạng.

Quản trị an toàn

Quản trị an toàn

Quản trị an toàn

Để kiểm tra và xác định các điểm yếu trong mô hình Xác thực và Ủy quyền của bạn...

RED TEAM

Red Team

Red Team

Được trợ giúp trong việc xác định các hệ thống, ứng dụng và dữ liệu có nguy cơ trở thành mục tiêu cao nhất.

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật là một quy trình chính thức để giáo dục nhân viên và các bên liên quan bên thứ ba...

Chiến lược an toàn

Chiến lược an toàn

Chiến lược an toàn

Các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thiết lập và duy trì môi trường an toàn cho các hệ thống, mạng, dữ liệu và quy trình.