TextHead TextBody
Giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa an ninh

Giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa an ninh

Liên hệ mua hàng

Thông tin chi tiết

Đối tác thực hiện: https://www.group-ib.com

Chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ, Giải pháp về Giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa an ninh cho các Hệ thống như: 

- Hệ thống Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, Máy chủ, ATM,...
- Hệ thống quan trọng, cốt lõi
- Hệ thống công cộng
- Tài khoản đặc quyền cao
- Dữ liệu nhạy cảm
- Mạng (Nội bộ, Bên ngoài): Khu Internet, Vùng Extranet, Vùng WAN, Vùng máy chủ.