TextHead TextBody

Quản trị an toàn

29/06/2023

Xác thực và ủy quyền

Để kiểm tra và xác định các điểm yếu trong mô hình Xác thực và Ủy quyền của bạn

Để xác định các quy tắc, chính sách, quy trình hoặc hướng dẫn bảo mật do ban quản lý chỉ định để kiểm soát quyền truy cập và sử dụng thông tin bí mật.

Quản lý kiểm soát an ninh

Thiết kế chính sách và vận hành kiểm soát bảo mật: DOS/DDOS, Firewall, IDS, IPS và bảo mật Endpoint

 

  • Chia sẻ: