TextHead TextBody

Giải pháp và dịch vụ Cyber Security

Chiến lược an toàn

Chiến lược an toàn

Các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thiết lập và duy trì môi trường an toàn cho các hệ thống, mạng, dữ liệu và quy trình.

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật là một quy trình chính thức để giáo dục nhân viên và các bên liên quan bên thứ ba...

Red Team

Red Team

Được trợ giúp trong việc xác định các hệ thống, ứng dụng và dữ liệu có nguy cơ trở thành mục tiêu cao nhất.

Quản trị an toàn

Quản trị an toàn

Để kiểm tra và xác định các điểm yếu trong mô hình Xác thực và Ủy quyền của bạn...

SECURE SDLC

SECURE SDLC

Để quyết định khung, ngôn ngữ, công nghệ, tiêu chuẩn nào nên được sử dụng và sau đó thiết lập các mẫu kiến trúc ứng dụng và phát triển phần mềm.

Bản đồ số và bản đồ dân số – LUXCARTA

Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

​​​​​​Là công cụ bổ trợ giúp các kỹ sư của nhà khai thác mạng viễn thông tăng hiệu quả phân tích, thiết kế và tối ưu vùng phủ thông qua việc cho phép import từ các file thiết kế RF bằng Atoll, Asset hoặc Planet và trực quan hóa các thông tin sau đây bằng hình ảnh 3D.

Công cụ đo kiểm - tối ưu mạng vô tuyến

Thiết bị, vật tư Vô tuyến

Phụ kiện, vật tư quang

Sản phẩm cơ điện

Aptomat MCB AC và DC  TENGEN

Aptomat MCB AC và DC TENGEN

Ninh Thanh là đại diện kinh doanh và phân phối độc quyền các thiết bị điện của Hãng TENGEN tại Việt Nam

Giải pháp Chuyển đổi số