TextHead TextBody

Bản đồ số và bản đồ dân số – LUXCARTA

Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

Công cụ hiển thị bản đồ số 3D

​​​​​​Là công cụ bổ trợ giúp các kỹ sư của nhà khai thác mạng viễn thông tăng hiệu quả phân tích, thiết kế và tối ưu vùng phủ thông qua việc cho phép import từ các file thiết kế RF bằng Atoll, Asset hoặc Planet và trực quan hóa các thông tin sau đây bằng hình ảnh 3D.

Công cụ đo kiểm - tối ưu mạng vô tuyến

Thiết bị, vật tư Vô tuyến

Phụ kiện, vật tư quang

Sản phẩm cơ điện

Sản phẩm, giải pháp CNTT

Giải pháp Chuyển đổi số