TextHead TextBody

Trung tâm điều hành an ninh (SOC)

29/06/2023

Giám sát sự kiện an ninh

Để giám sát các sự cố bảo mật trên tất cả người dùng, thiết bị và ứng dụng được kết nối đồng thời phân loại hành vi bất thường khi được phát hiện trong mạng

Ứng phó sự cố

Để cho phép một tổ chức nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công, giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Pháp y kỹ thuật số

Quá trình khám phá và giải thích dữ liệu điện tử. Mục tiêu của quy trình là lưu giữ mọi bằng chứng ở dạng nguyên bản nhất trong khi thực hiện điều tra có cấu trúc bằng cách thu thập, xác định và xác thực thông tin kỹ thuật số để tái tạo lại các sự kiện trong quá khứ

Săn lùng mối đe dọa

Tìm kiếm các mối đe dọa mạng đang ẩn nấp mà không bị phát hiện trong mạng. Nó sẽ đào sâu để tìm các tác nhân độc hại trong môi trường của bạn đã vượt qua hàng rào bảo mật điểm cuối ban đầu của bạn.

 

  • Chia sẻ: